Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij

projekty Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dofinansowane z EFS

Menu:TOEFL Junior - certyfikowany egzamin

Regulamin uczestnictwa w egzaminie

TOEFL JUNIOR

organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Cel projektu – podniesienie kompetencji społecznych i technologicznych uczniów (m. in. poprzez aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu) w ramach działań III misji uczelni

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Egzamin TOEFL JUNIOR – czyli test sprawdzający znajomość języka angielskiego - odbywa się w ramach projektu „Społeczne i technologiczne kompetencje ucznia”, nr POWR.03.01.00-00- T099/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r.-31.12.2022 r.

3. Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą: ul. Fabryczna 29-31, 53- 609 Wrocław.

4. Do egzaminu TOEFL Junior mogą przystąpić uczennice i uczniowie przebywający w systemie oświaty adekwatnym do ich wieku (osoby, które najpóźniej w dniu egzaminu ukończyły 13. r.ż. i nie przekroczyły 19. r.ż., uczennice/uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 1-4 klasy szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023, w tym uczennice/uczniowie, będący osobami z niepełnosprawnościami.

 

II Zasady rekrutacji oraz organizacji egzaminu

§ 2

1. Za rekrutację odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: menedżer projektu, asystent menedżera. Proces rekrutacji wspierają nauczyciele wskazani przezszkoły.

2. Zgłoszenia uczestników przesyłane są za pośrednictwem nauczyciela w formie tabeli (tabela zamieszczona na stronie www.projekty.wsb.wroclaw.pl) na adres mailowy aneta.nowicka@wsb.wroclaw.pl w tytule – Zapisy TOEFL Junior. Uczeń nie ma możliwości samodzielnego zapisania się na egzamin. W przypadku większej liczby zgłoszeń na egzamin niż liczba przewidziana w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Obowiązuje limit 15 miejsc za egzamin na szkołę. Selekcji uczestników dokonuje we własnym zakresie szkoła zgłaszająca. Osoby zgłoszone powyżej limitu zostaną wpisane na listę rezerwową.

4. Szkoła zobowiązuje się do przyprowadzenia w dniu egzaminu dokładnie tylu uczniów, ilu zgłosiła w procesie rekrutacyjnym.

5. Nauczyciel w dniu egzaminu dostarcza w punkcie rejestracji w WSB we Wrocławiu następujące dokumenty uczestników egzaminu:

6. Do egzaminu dopuszczeni zostaną jedynie uczniowie, których dokumenty zostaną dostarczone zgodnie z § 2 pkt.5 oraz po okazaniu przed wejściem na salę egzaminacyjną dokumentu ze zdjęciem: 

  • w przypadku uczniów pełnoletnich – dowód osobisty lub paszport;
  • w przypadku uczniów niepełnoletnich – dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna).

7. Certyfikaty po zdaniu egzaminu uczestnicy obiorą w szkole, która zgłosiła ich uczestnictwo w egzaminie.  

 

III Postanowienia dodatkowe

§ 3

1. Uczestnicy egzaminu oraz nauczyciele dojadą na egzamin na własny koszt.

2. W okresie podwyższonego ryzyka pandemicznego, uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w trakcie trwania egzaminu. Wyjątkiem są osoby, które przedstawią na przeciwskazania medyczne do ich noszenia.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 4

1. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą niezwłocznie udostępniane do wglądu w Biurze Projektu, tj. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, Wrocław, pokój 127 budynek A i publikowane na stronie internetowej www.projekty.wsb.wroclaw.pl.

 

Aktualny regulamin 2022 [pdf]

Tabela do wypełnienia przez nauczyciela

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl