Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij

projekty Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dofinansowane z EFS

Menu:


Strona główna Zintegrowany Program Uczelni - Regionalny Szkolenia dla Inżynierii Zarządzania

Szkolenia dla Inżynierii Zarządzania

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach w tygodniu 10.02.2020- 13.02.2020.

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza studentów 4, 5, 6, 7 semestru Inżynierii Zarządzania trybu stacjonarnego i niestacjonarnego do udziału w szkoleniach, które odbędą się w terminach 10.02.2020 - 13.02.2020. Wszystkie informacje na temat szkoleń zawarte są tutaj.

Formularz uczestnictwa w projekcie

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu Praktyczne rozwiązania Lean Manufacturing ( TPM, 5S, SMED, Poka Yoka)

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza studentów 4, 5, 6, 7 semestru Inżynierii Zarządzania trybu stacjonarnego i niestacjonarnego do udziału w szkoleniu: Nowoczesne technologie w komunikacji Industry 4.0.

Szkolenie odbędzie się 27.01.2020 r. w godzinach od 09:00 do godziny 15:30 w WSB.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Agnieszka Dejnaka

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja trwa do 20.01.2020 r. (poniedziałek).
2. Należy wypełnić i przesłać skan formularza uczestnictwa (do pobrania tutaj) na adres aleksandra.sowinska@wsb.wroclaw.pl. Plik proszę nazwać swoim imieniem i nazwiskiem. W wiadomości proszę o wpisać: Rekrutacja na szkolenie Nowoczesne technologie w komunikacji Industry4.0.
3.Dostarczyć papierową wersję formularza uczestnictwa do pok. 127 w budynku A. Studenci niestacjonarni mogą wrzucić formularz do skrzynki na portierni w bud. A -  „Centrum Szkoleń”.
4. 3 dni przed terminem szkolenia na stronie http://projekty.wsb.wroclaw.pl/Szkolenia_dla_INZ opublikowana zostanie lista rankingowa z numerami albumów osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Program szkolenia:

1.  Intrustrial 4.0.

2. Technologie - przegląd i zastosowania w biznesie i e-biznesie.

3. Trendy technologiczne

4. Future management a  Intrustrial 4.0.

5. M2M oraz IIoRT

6. Projektowanie zintegrowane według metodologii 5C i 4V. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu Analiza FMEA - Standard AIAG & VDS Ed. 1 (Nowe wydanie)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu Lean Six Sigma Yellow belt

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza studentów 5, 6, 7 semestru Inżynierii Zarządzania trybu stacjonarnego i niestacjonarnego do udziału w szkoleniach:

Tabela szkoleń

Zasady rekrutacji:

1. Termin rekrutacji podany jest w tabeli, inny dla każdego szkolenia
2. Należy wypełnić i przesłać skan formularza uczestnictwa (do pobrania tutaj) na adres aleksandra.sowinska@wsb.wroclaw.pl. Plik proszę nazwać swoim imieniem i nazwiskiem. W wiadomości proszę o wskazanie szkolenia, którym jesteście Państwo zainteresowani.
3.Dostarczyć papierową wersję formularza uczestnictwa do pok. 127 w budynku A. Studenci niestacjonarni mogą wrzucić formularz do skrzynki na portierni w bud. A -  „Centrum Szkoleń”.
4. 3 dni przed terminem szkolenia na stronie http://projekty.wsb.wroclaw.pl/Szkolenia_dla_INZ opublikowana zostanie lista rankingowa z numerami albumów osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Program szkoleń:

Lean Six Sigma Yellow belt:

1. DEFINE (zdefiniowanie problemu biznesowego do rozwiązania w ramach projektu) Wprowadzenie do metodologii Six Sigma i metodyki DMAIC:

 • Definiowanie projektu
 • Określanie problemu, celów, zakresu, zasobów, harmonogramu, korzyści biznesowych, miar, kontrmiar
 • Budowanie zespołu projektowego
 • Słuchanie głosu klienta
 • Wykonanie podstawowej mapy procesu
 • Podstawy zarządzania projektem

MEASURE (pomiar i opis problemu biznesowego)

 • Mapowanie procesów
 • Poszukiwanie i wstępna analiza przyczyn źródłowych
 • Przygotowanie planu zbierania danych
 • Analiza systemów pomiarowych (dane ciągłe i atrybutowe)

ANALYSE (zdefiniowanie przyczyn źródłowych)

 • Narzędzia graficzne w analizie danych biznesowych
 • Testy hipotez, korelacja, regresja
 • Związki przyczynowo – skutkowe

IMPROVE (wybór i wdrożenie rozwiązań)

 • Generowanie i wybór rozwiązań
 • Ocena ryzyka
 • Projekt pilotażowy
 • Wdrożenie  rozwiązań

CONTROL (wdrożenie nowego standardu)

 • Ustanowienie nowego standardu
 • Wprowadzanie i utrzymanie zmian w procesie
 • Ocena wyników biznesowych
 • Zamknięcie projektu, celebracja

 

KPI- kluczowe wskaźniki efektywności:

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem procesami
 2. Analiza strategii w kontekście celów strategicznych i operacyjnych
 3. Identyfikacja procesów i czynności
 4. Opisanie konkretnych procesów biznesowych
 5. Dekompozycja celów strategicznych na poziom procesów
 6. Wyznaczanie celów i mierników efektywności procesu
 7. Analiza „wąskich gardeł” w procesach
 8. Modelowanie procesów
 9. Zarządzanie procesami  z perspektywy oceny ich skuteczności
 10. Opracowanie praktycznego rozwiązania w zakresie wyznaczania KPI dla wybranego procesu.

 

Analiza FMEA - Standard AIAG & VDS Ed. 1 (Nowe wydanie):

 1. Podstawy FMEA – wprowadzenie do oceny.
 2. Istota FMEA projektu i procesu; Odróżnienie FMEA projektu i procesu.
 3. 7 kroków prowadzenia FMEA zgodnie z wymaganiami wynikającymi z nowego wydania podręcznika AIAG-VDA.
 4. Powiązania pomiędzy różnymi rodzajami FMEA i innymi metodami oceny ryzyka.
 5. Ocena ryzyka: AP, SOD, risk matrix. Określanie poziomu ryzyka z wykorzystaniem AP, SOD i macierzy ryzyka.

Praktyczne rozwiązania Lean Manufacturing ( TPM, 5S, SMED, Poka Yoka):

 1. Jak utrzymać ciągłość produkcji i kompleksowo dbać o stan techniczny maszyn.
 2. Wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń.
 3. Zwiększenie prędkość maszyn i produktywności maszyn.
 4. Bieżąca płynność pracy maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych.
 5. Redukcja nieoczekiwanych awarii maszyn.
 6. Poprawa wyników finansowych firmy poprzez odpowiednie zarządzanie produktywnością maszyn.
 7. Współpraca produkcji z działami wspierającymi przy eliminacji nieplanowanych przestojów.
 8. Mierzenie efektywności parku maszynowego.
 9. Zrozumienie korzyści wynikających z wprowadzania w procesach rozwiązań zapobiegających błędom.
 10. Podstawowe metody Poka-Yoke.
 11. Różne poziomy zabezpieczeń typu error-proofing oraz wynikające z nich korzyści oraz zagrożenia.
 12. Przedstawienie korzyści wynikających z krótkich czasów przezbrojeń; redukcja długich serii produkcyjnych i stanów magazynowych, zwiększenie elastyczności produkcji, skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 13. 5S czyli jak stworzyć idealne stanowisko pracy. Dlaczego warto wprowadzić 5S? Jak stworzyć system a nie tylko narzędzie dla narzędzia? Dlaczego 5S nie zadziałało?

 

Zastosowanie metod jakościowych QFD i FMEA w nowoczesnej firmie:

1. Metoda QFD:

 • wstęp do metody QFD - Quality Function
 • etapy realizacji metody QFD:

-identyfikacja wymagań klienta,

-określanie ważności wymagań,

-parametry techniczne wyrobu,

-ustalenie zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami wyrobu,

-ocena ważności parametrów technicznych,

-ustalenie korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami wyrobu,

-dokonanie oceny wyrobów konkurencyjnych,

-ustalenie pożądanych wartości parametrów technicznych,

-ocena trudności wykonania wyrobu,

-istotne aspekty we wdrażaniu metody QFD,

ćwiczenia: opracowanie analizy QFD dla przykładowego produktu.

2. Metoda FMEA:

 • wprowadzenie do systemu FMEA (definicje i zastosowanie)
 • organizacja analizy FMEA (niezbędne zasoby, rola zespołu, zbiór danych wejściowych do analizy)
 • etapy analizy FMEA (definicja, analiza, planowanie działań, realizacja działań, komunikacja)
 • ćwiczenia: opracowanie analizy FMEA dla przykładowego procesu.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu Kompetencje interpersonalne Inżyniera

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zaprasza do udziału w szkoleniu Kompetencje interpersonalne Inżyniera.

Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć kompetencje menadżerskie potrzebne do pełnienia funkcji kierowniczych. 

Rynkowa cena szkolenia to około 1 000 zł. Dla studentów WSB – jest ono bezpłatne!  

 

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla studentów 6 i 7 semestru kierunku Inżyniera Zarządzania.

Szkolenie odbędzie się 23 listopada (sobota) w godzinach 09:00-17:00 we Wrocławiu (dokładny adres zostanie Państwu przekazany w późniejszym terminie).

Liczba miejsc jest ograniczona. Szkolenie przeznaczone jest dla 12 studentów. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc przy wyborze osób na szkolenie będzie brana pod uwagę średnia ocen za poprzedni semestr – wysokość średniej jest równa liczbie pkt.

W szkoleniu wezmą udział studenci z najwyższą liczbą punktów.

 

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja trwa do 04.11.2019 r. (poniedziałek).
2. Należy wypełnić i przesłać skan formularza uczestnictwa (do pobrania tutaj) na adres aleksandra.sowinska@wsb.wroclaw.pl. Plik proszę nazwać swoim imieniem i nazwiskiem.
3. Dostarczyć papierowa wersję formularza uczestnictwa do pok. 127 w budynku A. Studenci niestacjonarni mogą wrzucić formularz do skrzynki na portierni w bud. A -  „Centrum Szkoleń”.
4. 5 dni przed terminem szkolenia na stronie opublikowana zostanie lista rankingowa z numerami albumów osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Program szkolenia:

 • Komunikacja
 • Wizerunek Kierownika
 • Informacje o zespole
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Przygotowanie zespołu do Zarządzania poprzez cele (ZPC)
 • Delegowanie zadań
 • Coaching (przeprowadzenie rozmów z trudnym pracownikiem 

   Regulamin rekrutacji i organizacji szkoleń dla studentów

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl