Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij

projekty Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dofinansowane z EFS

Menu:Opis działań

Udział uczniów w różnych rodzajach form wsparcia pozwoli podnieść kompetencje w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, poszerzyć wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwinie zainteresowania, pobudzi aktywność edukacyjną i kulturalną oraz zapobiegać powinnien społecznemu wykluczeniu.

Warsztaty, zajęcia dodatkowe oraz gra biznesowa

Wymienione formy wsparcia służą podniesieniu kompetencji pozwalających na m.in.:
● aktywizację społeczną i zawodową
● poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań
● pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej
● zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

Warsztaty

Warsztaty dziennikarskie – Uczniowie będą mogli poznać różne źródła informacji. Zostaną zapoznani z różnicami i podobieństwami między wywiadem, rozmową a sondą. Na warsztatach zostaną zaprezentowane formy jak felieton, reportaż, artykuł promocyjny czy relacja prasowa. Uczestnicy dowiedzą się czym różni się tytuł, śródtytuł i nadtytuł. Zostanie przekazana również wiedza na temat zasad doboru i podpisu elementów graficznych w gazecie. Kolejnym elementem składającym się na warsztaty będzie możliwość nauczenia się organizacji konferencji prasowej/briefingu oraz stworzenie gazetki na makiecie.

Warsztaty VR – Uczniom zostanie omówiony podstawowy podsystem silnika gry. Uczestnicy będą mieli okazję zaprogramować prostą grę z wykorzystaniem pętli podstawowej. VR/AR oraz obsługa GearVRw silniku gry to kolejne elementy warsztatów. Zostaną przedstawione również zagadnienia dotyczące projektowania i implementacji mechaniki wykorzystującej GearVR. Uczestnikom zostanie przedstawiona obsługa aplikacji z wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości HTC Vive.

Warsztaty Wydruk 3d i formatowanie - projektowanie aplikacji – to szansa dla uczniów na zapoznanie się z różnymi technologiami wydruku 3D i ich możliwości. Zostaną przekazane podstawy modelowania i przygotowania modelu 3D do wydruku oraz pobieranie gotowych obiektów 3D. Na warsztatach uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się jaki materiał dobierać do różnych typów wydruku.

Warsztaty z robotyki I i II etap

Warsztaty na pierwszym etapie służą podniesieniu kompetencji oraz przygotowaniu do testu kwalifikującego do II etapu warsztatów. Uczestnikom I etapu warsztatów w szkołach zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, przygotowane na podstawie sylabusa do zajęć, zawierające treści merytoryczne dotyczące każdego szkolenia.

Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 20 grup po 16 os., które najlepiej rozwiążą test kwalifikacyjny. Dla najlepszych grup zostaną przeprowadzone warsztaty, na których uczniowie będą konstruowali i programowani własne roboty. Przed uczniami stawiane będą zadania programistyczne, których realizacja pozwoli robotowi działać jako robot typu line-follower - robot wyścigowy, robot minisumo, podążać za ręką oraz unikać przeszkód i krawędzi stołu. Po zakończonym kursie roboty staną się własnością uczniów, którzy samodzielnie będą mogli kontynuować naukę robotyki.

Gra biznesowa: komunikacja w zespole - Udział w grze pozwoli uczniom w ciekawej, angażującej formie doskonalić kompetencje komunikacyjne, niezbędne zarówno w szkole, jak i na rynku pracy. Podczas gry uczestnicy rozwiną umiejętności organizacji i koordynacji działań oraz nauczą się podejmowania decyzji w grupie. Jest to szansa na trening komunikacji między poszczególnymi członkami grupy. Gra pozwoli na rozwój wspólnych wartości grupowych. Jest to również szansa na wykształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie. Uczniowie dowiedzą się o swojej roli w grupie. Zostaną przybliżone również zasady przywództwa.

 

 

Zajęcia dodatkowe - Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie podniosą kompetencje społeczne i technologiczne i już od najwcześniejszych etapów będą przygotowani do efektywnego wejścia na rynek pracy. Wysokie kompetencje społeczne i technologiczne są gwarancją zapobiegania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

Grafika komputerowa – Uczniowie zdobędą wiedzę w zakresie grafiki komputerowej w kontekście komunikacji wizualnej. Zostanie przedstawiony również podział grafiki ze względu na rodzaj aktywności oraz podział funkcjonalny. Uczestnicy zostaną zapoznani z funkcjami identyfikacji wizualnej. Nauczą się projektować w praktyce identyfikację wizualną. Udział w tych zajęciach pozwoli zapoznać się uczestnikom z pojęciami typografia oraz layout. Zostanie przedstawiona grafika w przekazie reklamowym.

Grafika rastrowa - edycja i tworzenie efektów na fotografiach i grafikach, podobne do grafiki wektorowej, ale z wykorzystaniem jedynie dla celów mało formatowych. Pierwszym elementem będzie wstęp do edycji map bitowych. Uczniowie nauczą się jak wstawiać mapę bitową do grafiki wektorowej, przycinać mapę bitową oraz dodawać różne efekty (np. przezroczyste krawędzie). Uczestnicy zapoznają się z trybem dopasowania obrazka oraz opcjami i stylami warstwy. Zostaną przedstawione filtry. Uczniowie będą mieli możliwość wykonania korekty barwnej i retuszu fotografii oraz kolażu na bazie trzech fotografii. Eksport grafiki wektorowej do formatu rastrowego (GIF i JPG) będzie kolejnym elementem tych zajęć. Będą mogli również wykonywać operację na kilku zdjęciach (fotomontaż). W ramach zajęć przewidziane jest również wykonywanie projektów – m.in. widokówka, strona tytułowa czasopisma.

Psychologia w biznesie – Uczniowie zdobędą wiedzę na temat relacji człowiek-organizacja – rodzaje wpływów i konsekwencje. Nauczą się o konfliktach i stresie w organizacji. Zostanie przedstawione zagadnienie psychologii szefa w znaczeniu trudnych rozmów z pracownikami. Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie przygotować się do procesu zmiany. Poruszone zostanie również ważne zjawisko - mobbing w kontekście zarządzania. Zaprezentowane zostanie również to jak efektywnie zarządzać czasem – istota i znaczenie oraz praktyka w organizacji. Na zajęciach tych uczniowie będą mogli zapoznać się z badaniami psychologicznymi w kontekście zarządzania.

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw – Udział w tych zajęciach pozwoli zapoznać się z rachunkowością finansową mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z elementów zajęć będzie ocena efektywności inwestycji wyżej wymienionych przedsiębiorstw. Uczniom zostanie przedstawione pojęcie rachunku kosztów. Poprzez zajęcia nauczą się pozyskiwać fundusze ze źródeł zewnętrznych.

 

 

TOEFL Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2). TOEFL Junior to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku szkolnym jak i codziennym życiu uczniów.

Charakterystyka TOEFL Junior:

 • międzynarodowy test nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • test sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
 • test określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
 • test, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • cenny dodatek do portfolio uczniów

Części testu TOEFL Junior:

 • Listening Comprehension: krótkie, a także rozbudowane wypowiedzi i dialogi
 • Reading Comprehension: umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej i poza szkolnej
 • Language Form and Meaning: rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych i słownictwa; wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu

Test TOEFL Junior jest testem w wersji papierowej (paper-and-pencil format). Test składa się ze 126 pytań i trwa ok. 110 minut. Wyniki testu TOEFL Junior są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.

 

 

Konkurs Challenge Kids – będzie oparty na znanej idei TEdx Reguły Tedx są proste: jeden prelegent, jedna pasja i 18 minut by zainteresować nią widownię.

Konkurs będzie się składał z etapu w szkołach, regionalnego (WSB Wrocław i WSB Opole) i finałowej gali w WSB we Wrocławiu, na której wystąpi 15 finalistów. Eventy będą przygotowywane przy udziale uczniów (będą kształcili kompetencje pracy w zespole, pracy projektowej, zarządzania zwinnego, organizacji czasu pracy itp.)

Etapy konkursu:

Etap szkolny: warsztaty dla uczniów zaangażowanych w organizację wydarzenia w szkołach, warsztaty z autoprezentacji dla uczestników konkursu w szkołach.

Etap regionalny: (Do tego etapu przechodzi po 2 dzieci z każdej szkoły) Wybór 15 osób, które wystąpią na finale we Wrocławiu (5 osób Opole, 10 osób Wrocław)

Finał: indywidualne konsultacje z autoprezentacji dla uczestników + konferencja, w ramach której wystąpią finaliści
Najlepszym uczniom, którzy dostaną się do etapu finałowego zostaną zapewnione indywidualne konsultacje z autoprezentacji, pozwalające na doszlifowanie wystąpienia. Konsultacje przeprowadzą specjaliści - praktycy z dziedziny wystąpień publicznych, którzy przygotują uczniów do etapu finałowego

Uczniom w szkołach, które włączą się w organizację konkursu Challenge Kids zostaną zapewnione warsztaty z zakresu organizacji eventów, zarządzania projektem oraz efektywnej współpracy w grupie.

Program warsztatów:

 • zasady organizacji eventów, najważniejsze role w zespole
 • komunikacja w grupie
 • zwinne zarządzanie projektem 
 • analiza ryzyka i sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych 

Dzięki warsztatom uczniowie nabędą kompetencje dotyczące:

 1. Zasad profesjonalnej organizacji eventów
 2. Pracy pod presją czasu i w zmieniających się warunkach
 3. Analizy potencjalnie kryzysowych sytuacji i jak im zapobiegać
 4. Przygotowania planu wydarzenia, scenariuszy
 5. Komunikowania się i skutecznej współpracy w zespole

Uczestnikom konkursu w szkołach zostaną zapewnione warsztaty przygotowujące do wzięcia udziału w Challenge Kids.

Dzięki warsztatom uczniowie nabędą kompetencje dotyczące:

 • Ogólnych zasad autoprezentacji.
 • Taktyk i technik autoprezentacji, katalogu technik, mechanizmów ich wpływu i następstw ich wykorzystania.
 • Roli pierwszego wrażenia i prawidłowości jego tworzenia.
 • Ubiór - znaczenie wyglądu zewnętrznego.
 • Głos dźwiękowa wizytówka budująca wrażenie.

Uczniowie zdobędą kompetencje z zakresu skutecznej autoprezentacji, zasad wystąpień publicznych i radzenia sobie z tremą.

 

Laboratorium multimedialne to innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia, w której uczniowie będą mogli prowadzić doświadczenia na styku nauk społecznych i technicznych. Celem powstania laboratorium jest prowadzenie ciekawych warsztatów dla uczniów, które pozwolą odpowiedzieć na ich potrzeby i zainteresowania, a także rozbudzić ciekawość uczniów. Wyposażenie w nowoczesną aparaturę, dającą możliwości tworzenia dobrych jakościowo materiałów multimedialnych, pozwoli uczniom na doskonalenie kompetencji społecznych i technologicznych w atrakcyjny sposób.
Młodzi chętnie korzystają z takich mediów jak Facebook, Instagram, YouTube czy Snapchat. Główny trend to dominacja video nad innymi typami treści udostępnianych w social media przez młodych ludzi. Wraz z rozwojem social media pojawiły się nowe zawody, wykorzystujące te kanały do pracy i zarabiające na tym pieniądze. Idolami młodych ludzi są vlogerzy, youtuberzy, infuencerzy. Dlatego warto, aby uczniowie tworzyli treści video profesjonalnie, łącząc przyjemne z pożytecznym. Umiejętności, jakie nabędą uczniowie podczas warsztatów w laboratorium, mogą się okazać furtką do dobrej pracy.

W ramach laboratorium zostaną poprowadzone następujące warsztaty dla uczniów:

 • Grafika wektorowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i grafika rastrowa,
 • Animacje (tworzenie), edycja filmów, tworzenie filmów z wykorzystaniem Adobe After Effects oraz Adobe Premiere oraz kamery,
 • Kreacja artystyczna w fotografii,
 • Kreacja filmowa montaż i kreacja materiału filmowego,
 • Warsztaty telewizyjne,
 • Warsztaty prowadzone z użyciem aplikacji VR.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl