Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij

projekty Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dofinansowane z EFS

Menu:Toefl Junior - certyfikowany egzamin

Regulamin uczestnictwa w egzaminie TOFEL JUNIOR

organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu – podniesienie kompetencji społecznych i technologicznych uczniów (m. in. poprzez aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu) w ramach działań III misji uczelni.

 

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

Egzamin TOFEL JUNIOR – czyli test sprawdzający znajomość języka angielskiego - odbywa się w ramach projektu pt.: Społeczne i technologiczne kompetencje ucznia o numerze POWR.03.01.00-00-T099/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.04.2019r. -31.03.2022r.
Realizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław.
Do egzaminu TOFEL Junior mogą przystąpić uczennice i uczniowie przebywający w systemie oświaty adekwatnym do ich wieku (osoby w wieku 13-19 lat, uczennice/uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz 1-4 klasy szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022), w tym uczennice/uczniowie, będący osobami z niepełnosprawnościami.

 

 

II Zasady rekrutacji oraz organizacji egzaminu

§ 2

Za rekrutację odpowiada Komisja Rekrutacyjna w składzie: menedżer projektu, asystent menedżera. Proces rekrutacji wspierają nauczyciele wskazani przez szkoły.
Zgłoszenia uczestników przesyłane są za pośrednictwem nauczyciela w formie tabeli (tabela zamieszczona na stronie projekty@wsb.wroclaw.pl) na adres mailowy info@wsb.wroclaw.pl w tytule – Zapisy TOFEL Junior. Uczeń nie ma możliwości samodzielnego zapisania się na egzamin. W przypadku większej liczby zgłoszeń na egzamin niż liczba przewidziana w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Nauczyciel w dniu egzaminu dostarcza w punkcie rejestracji w WSB we Wrocławiu następujące dokumenty uczestników egzaminu:

w przypadku uczniów pełnoletnich – podpisana przez ucznia deklaracje uczestnictwa;
w przypadku uczniów niepełnoletnich – deklaracja uczestnictwa podpisana przez opiekuna prawnego ucznia) oraz formularz zgody dla zdających poniżej 18 roku życia.

Do egzaminu dopuszczeni zostaną jedynie uczniowie, których dokumenty zostaną dostarczone zgodnie z § 2 pkt.3 oraz po okazaniu przed wejściem na salę egzaminacyjną dokumentu ze zdjęciem:

w przypadku uczniów pełnoletnich – dowód osobisty lub paszport;
w przypadku uczniów niepełnoletnich – dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna).

Certyfikaty po zdaniu egzaminu uczestnicy obiorą w szkole, która zgłosiła ich uczestnictwo w egzaminie.  

 

III Postanowienia dodatkowe

§ 3

Uczestnicy egzaminu oraz nauczyciele dojadą na egzamin na własny koszt.
Uczestnicy, którzy podpisali deklarację uczestnictwa w egzaminie  i regulamin egzaminu oraz zostali zgłoszeni przez nauczyciela na egzamin poprzez przesłanie tabeli z wykazem uczniów, a którzy nie podejdą do egzaminu – są zobowiązani do porycia kosztu egzaminu w wysokości 120 zł. Kwotę tę zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu   nr 80 1090 2402 0000 0006 1001 1591 w terminie 14 dni roboczych od daty egzaminu. W tytule przelewu należy podać TOEFL Junior oraz imię i nazwiska zgłoszonego uczestnika, który nie wziął udziału w egzaminie.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§ 4

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji projektu.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą niezwłocznie udostępniane do wglądu w Biurze Projektu, tj. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, Wrocław, pokój 127 budynek A i publikowane na stronie internetowej www.projekty.wsb.wroclaw.pl.

Regulamin PDF

Tabela do wypełnienia przez nauczyciela

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl